Nederlands:

Westsingel Ondernemingsrecht (“Westsingel”) respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonlijke gegevens worden niet verzameld via deze website. Westsingel maakt geen gebruik van cookies. We verzamelen bovendien geen informatie over uw bezoeken, uw IP-adres of browser.

Deze website beschikt echter wel over de mogelijkheid om per e-mail te reageren, bijvoorbeeld door het vragen van informatie. Als u reageert via e-mail, zullen we uiteraard gebruik maken van sommige van uw gegevens (uw naam en adres of e-mail adres) om te voldoen aan uw verzoek. Uiteraard respecteren wij uw privacy. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en voor eventuele referentiedoeleinden. Uw gegevens zullen niet worden opgeslagen of gebruikt voor andere doeleinden.

English:

Westsingel Ondernemingsrecht (“Westsingel”) respects the privacy of all visitors to this website. No personal details are gathered via this website. Westsingel does not use cookies.

This website does however offer the possibility to send an e-mail, for example by asking for information. If you request for information via e-mail, we will obviously use some of your details (your name and address or e-mail address) to service your request. Of course we will respect your privacy. The details provided by you will be used only to service your request and for further reference purposes. Your details will not be stored or used for other purposes.